Životné minimum sa od 1.7.2016 nemení

  

Životné minimum zostáva už tretie obdobie po sebe na rovnakej výške a to:

 • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa, o nezaopatrené dieťa.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1.7. bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Štatistický úrad SR.

Od výšky životného minima sa odvíja napríklad aj výpočet výšky:

 • rodičovského príspevku,
 • prídavku na dieťa,
 • sociálnych štipendií pre študentov,
 • nároku na predčasný starobný dôchodok,
 • čiastky, ktorá nemôže byť zrazená pri exekučných zrážkach,
 • daňového bonusu,
 • nezdaniteľnej časti základu dane,
 • povoleného zárobku pri evidencií na úrade práce a i.

 [nahlás chybu v článku]