Životné minimum sa bude od 01.07.2021 meniť

  

Od 01.07.2021 bude platiť nová výška životného minima. Uvádza sa to v návrhu Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima. Nová výška bude nasledovná:

  • zvýšenie zo sumy 214,83 € mesačne sa na 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • zvýšenie zo sumy 149,87 € mesačne sa na 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • zvýšenie zo sumy 98,08 € mesačne sa na 99,56 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené  dieťa.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 01.07. bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Štatistický úrad SR.

Výška životného minima bude mať vplyv napr. na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka z 4 511,43 € na 4 579,26 €, čiastka, ktorá nemôže byť zrazená pri exekučných zrážkach, či povoleného zárobku pri evidencií na úrade práce. Taktiež ide o sumu, ktorú môžete maximálne zarobiť, pokiaľ ste evidovaní ako nezamestnaní na úrade práce.

(Zdroj: slov-lex.sk)

(Pôvodný článok 07.06.2021 | Aktualizované 23.06.2021 10:26)

[nahlás chybu v článku]