Ďalšie chystané zmeny v Zákone o dani z príjmov od 01.01.2021 (schválené 02.12.2020)

  

Od 01.01.2021 sa plánuje v Zákone o dani z príjmov plánujú aj zmeny v oblasti kúpeľnej starostlivosti, príspevku na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa a v neposlednom rade pri zdaňovaní 13. a 14. platu.

Nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť
(návrh prešiel)

Zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Poslednýkrát tak bude možné uplatniť si toto zníženie za rok 2020.

Viac o aktuálnom príspevku nájdete v článku Kúpeľná starostlivosť v daňovom priznaní.

Príspevok na rekreáciu
(návrh neprešiel)

Zrušenie oslobodenia od dane z príjmu pri príspevku na rekreáciu. Oslobodenie príspevku na rekreáciu sa poslednýkrát uplatní na rekreáciu, ktorá bola ukončená do 31. 12. 2020. Po tomto dátume budú príspevky zamestnávateľa zamestnancovi na rekreáciu zdaniteľným príjmom zamestnanca.

Viac o aktuálnom stave nájdete v článkom s označením rekreácia.

Príspevok športovú činnosť dieťaťa
(návrh neprešiel)

Zrušenie oslobodenia od dane z príjmu pri príspevku na športovú činnosť dieťaťa. Oslobodenie príspevku na športovú činnosť sa poslednýkrát uplatní na športovú činnosť, ktorú dieťa vykonáva najneskôr do 31. 12. 2020. Po tomto dátume budú príspevky zamestnávateľa zamestnancovi na rekreáciu zdaniteľným príjmom zamestnanca.

Viac o aktuálnom príspevku nájdete v článku Príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

13. a 14. plat
(návrh prešiel)

Zrušenie oslobodenia od dane z príjmu pri peňažnom plnení za prácu pri príležitosti letných dovoleniek (13. plat) a peňažnom plnení za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov (14. plat) do výšky 500 €. Od roku 2021 tak celý plat bude opäť zdaniteľným príjmom zamestnanca.

Viac o aktuálnom 13. a 14. plate nájdete v článku Vyplatenie 13. a 14. platu.

(Zdroj: nrsr.sk)

(Pôvodný článok 25.10.2020 | Aktualizované 02.12.2020, 18:27)

[nahlás chybu v článku]