Značka: 14. plat

17ikona-info

Ďalšie chystané zmeny v Zákone o dani z príjmov od 01.01.2021 (schválené 02.12.2020)

  

Od 01.01.2021 sa plánuje v Zákone o dani z príjmov plánujú aj zmeny v oblasti kúpeľnej starostlivosti, príspevku na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa a v neposlednom rade pri zdaňovaní 13. a 14. platu.

17ikona-info

Plánovaná novinka ohľadom 13. platu

  

Podľa súčasnej úpravy, ak chce zamestnávateľ poskytnúť 13. a 14. plat s daňovými a odvodovými úľavami, musí splniť viacero podmienok. Jednou z nich je, že takto vyplatený plat musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca (viac v článku Vyplatenie 13. a 14. platu). To sa však čoskoro môže zmeniť.

17ikona-mzdy

Vyplatenie 13. a 14. platu

  

V mesiaci máj 2018 sme vyplatili zamestnancom 13. plat za splnenia všetkých podmienok. Avšak 14. plat 2018 bude vyplácaný len vo výške 50 %, čo už nie je splnená jedna zo 4 podmienok.  A tu sa chcem spýtať, môžeme v mesiaci máj 2019 znova vyplatiť zamestnancom 13. plat s úľavou na ZP a oslobodením do 500 eur, alebo už nie, keď nebola splnená podmienka 14. platu? Neviem, či je to vždy počítané samostatne v konkrétnom roku, alebo všetko naväzuje na seba. Ďakujem za odpoveď.