Plánovaná novinka ohľadom 13. platu

  

Podľa súčasnej úpravy, ak chce zamestnávateľ poskytnúť 13. a 14. plat s daňovými a odvodovými úľavami, musí splniť viacero podmienok. Jednou z nich je, že takto vyplatený plat musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca (viac v článku Vyplatenie 13. a 14. platu). To sa však čoskoro môže zmeniť.

V súčasnosti je predložený zákon, ktorý by mal zjemňovať podmienku výšky vyplateného platu. Týkať sa však zatiaľ bude iba peňažného plnenia za prácu pri príležitosti letných dovoleniek (13. platu). Podľa návrhu sa podmienka „priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca“ zruší a nahradí ju podmienka, že plat musí byť vyplatený najmenej vo výške 500 €. Podľa dôvodovej správy je cieľom tohto návrhu viacej motivovať zamestnávateľov k vyplácaniu takéhoto platu.

Ak bude zákon schválený, účinný by mal byť od 30.04.2019. Táto zmena sa potom prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa (13. platu) vyplatenú za mesiac máj 2019 v mesiaci jún 2019.

(Zdroj: nrsr.sk)

[nahlás chybu v článku]