Kúpeľná starostlivosť v daňovom priznaní

  

Chcem sa opýtať, bol som s manželkou v kúpeľoch cez víkend na dvoch procedúrach a platili sme každý 42 eur. Tam nám ale poradili, že si to môžeme dať do daňového priznania a platiť o to menšiu daň. Je to pravda?

 

Zdravím. Áno, takéto niečo je možné. Aj keď nie je presne pravda, čo povedali. K tomu sa dostanem.

Podľa § 11 ods. 12 Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sú nezdaniteľnou časťou základu dane aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach v úhrne najviac do výšky 50 € za rok.

Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj zaplatené úhrady za manželku (manžela) a (vyživované) dieťa daňovníka v úhrne najviac do výšky 50 € za rok za každého z nich. Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z nich (manžel alebo manželka).

Keďže ide o nezdaniteľnú časť základu dane, ide o položku, ktorá znižuje sumu, z ktorej sa daň počíta. A nie samotnú daň, ako vám povedala pani v kúpeľoch.

Z vašich zaplatených 42 € sa vám tak, pri 19 % sadzbe dane, zníži vaša daňová povinnosť o 7,98 €. (42 x 0,19). Ako bolo písané vyššie, tak je možnosť, že si túto nezdaniteľnú časť uplatníte každý z vás zvlášť, alebo si ju uplatní jeden z vás aj za manželku (manžela). Voľba je už len čisto na vás.

V prípade, že ste využili aj ďalšie služby spojené s kúpeľnou starostlivosťou, napr. zaplatili parkovné, požičali ste si osušky, župan, je dobré si tieto doklady o zaplatení ponechať, nakoľko aj tie je možné dopočítať do maximálnej sumy 50 €. V konečnom dôsledku tak môžete za rok na dani zaplatiť o 9,50 € menej (50 x 0,19).

Nárok na zníženie základu dane sa preukazuje predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, t.j. predložením dokladu o zaplatení úhrady súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami (§ 37 ods. 1 písm. d) Zákona).

DPFOAv18ks

Daňové priznanie FO typ A

DPFOBv19ks

Daňové priznanie FO typ B

Mohlo by vás zaujímať: Príspevok na rekreáciu v daňovom priznaní živnostníka/SZČO. Kde zaznačiť?, Po rekreačných preukazoch (príspevku na dovolenku) prichádza “Príspevok na športovú činnosť dieťaťa” 

(Pôvodný článok 19.01.2019 |Aktualizované 03.02.2020, 16:21)

[nahlás chybu v článku]