Hranica zárobku za rok 2016 pre neplatenie sociálnych odvodov v roku 2017

  

Pre všetkých, ktorých to zaujíma, aká je hranica príjmu pre oslobodenie od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne. Platí pre živnostníkov/SZČO.

Ak príjem (to čo vám bolo vyplatené v hotovosti, na účet, nie za koľko ste vystavili faktúry) neprekročil od 01.01. do 31.12.2016 hranicu 5 298 €, nie ste povinný od 01.07.2017, resp. 01.10.2017 platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Dobrovoľne ich platiť môžete. Dobrovolné platenie sa oplatí napríklad pre tých, ktorí sa chystajú/budú dlhodobo práceneschopný, plánujú ukončiť svoje podnikanie,…

Pre rok 2017 bude hranica príjmu na oslobodenie závisieť od priemernej mesačnej mzdy za rok 2016 €. Tá sa za 1.-3. štvrťrok 2016 pohybuje na úrovni 886 €. Pri tejto úrovni by bola hranica na oslobodenie 5 316 €. Netreba však zabúdať, že koniec roka je obdobím, kedy sa vyplácajú odmeny, 13. a 14. platy, takže možno očakávať, že hranica stúpne ešte viac.

Viacej informácií nájdete v článku Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2017.

[nahlás chybu v článku]