Hranica príjmu SZČO pre oslobodenie od platenie odvodov do sociálnej poisťovne 2016, 2017

  

Pre všetkých, ktorých to zaujíma, aká je hranica príjmu pre oslobodenie od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne. Platí pre živnostníkov/SZČO.

Ak príjem (to čo vám bolo vyplatené v hotovosti, na účet, nie za koľko ste vystavili faktúry) neprekročil od 01.01. do 31.12.2016 hranicu 5 298 €, nie ste povinný od 01.07.2017, resp. 01.10.2017 platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Dobrovoľne ich platiť môžete. Dobrovolné platenie sa oplatí napríklad pre tých, ktorí sa chystajú/budú dlhodobo práceneschopný, plánujú ukončiť svoje podnikanie,…

Pre rok 2017 bude hranica príjmu na oslobodenie závisieť od priemernej mesačnej mzdy za rok 2016 €. Tá sa za 1.-3. štvrťrok 2016 pohybuje na úrovni 886 €. Pri tejto úrovni by bola hranica na oslobodenie 5 316 €. Netreba však zabúdať, že koniec roka je obdobím, kedy sa vyplácajú odmeny, 13. a 14. platy, takže možno očakávať, že hranica stúpne ešte viac.

Viacej informácií nájdete v článku Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2017.

[nahlás chybu v článku]