Sociálne odvody pri zamestnaní a súčasne živnosti

  

Dobrý. Chcem sa spýtať toto. Som zamestnaná v jednej firme a odvody do sociálky platím z maxima. Opýtala by som sa to aj v práci, ale nechcem aby zatiaľ o tom vedeli, že si chcem otvoriť živnosť a ešte aj podnikať. Zdravotným odvodom sa nevyhnem, ale ako to tam bude so sociálnymi odvodmi pri živnosti? Čítala som, že keď prekročím tento rok príjem 5 472 €, tak musím platiť odvody. Ale ja už platím zo mzdy maximum, musím preto aj zo živnosti?

Zdravím. V prvom rade gratulujem ku peknej mzde 🙂  A teraz k otázke.

Ak ste zamestnancom, a súčasne aj povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou (napr. živnostníkom), tak prednostne platíte poistné z vymeriavacieho základu z činnosti zamestnanca (§ 138 ods. 11 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení).

Keďže vy, ako zamestnanec, prekračujete maximálny vymeriavací základ na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti,  ale zároveň ste samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá by bola povinná platiť odvody do sociálnej poisťovne, tak v tom to prípade budete platiť iba 4,75 %  do  rezervného  fondu solidarity (§ 128 ods. 11 a § 137 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení).

[nahlás chybu v článku]