Zmena mesačnej mzdy na hodinovú počas roka

  

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na nasledujúcu situáciu. Zamestnanec má v súčasnosti v pracovnej zmluve dohodnutú mesačnú mzdu. Je možné, aby sa teraz, v priebehu roka uzatvoril dodatok k pracovnej zmluve, v ktorom by sa namiesto mesačnej mzdy dojednala hodinová mzda? Myslím, či je to možné z pohľadu mzdového účtovníctva. Ďakujem veľmi pekne.

 

Zdravím. Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce v § 54 pojednáva o dohode a zmene pracovných podmienok a to tak, že dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.

Medzi takéto podstatné náležitosti, ktoré musia byť upravené v pracovnej zmluve patria podľa § 43 Zákona najmä:

  • druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
  • miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),
  • deň nástupu do práce,
  • mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

V pracovnej zmluve, ak nie sú uvedené v kolektívnej zmluve, sa uvádzajú aj náležitosti ohľadom pracovných podmienok, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

Z daného teda vyplýva, že zmena mzdových podmienok možná je. Je však potrebné, aby so zmenou súhlasili obe strany.

Nezáleží pritom na tom, či ku zmene dôjde počas rok, alebo k 01.01. roka. Z hľadiska výpočtu odmeny za prácu však odporúčam, aby ku zmene došlo najlepšie k 1. dňu mesiaca.

Mohlo by vás zaujímať: Výpoveď daná zamestnancom, Skončenie pracovného pomeru, keď sa zamestnávateľ zrušuje

(Pôvodný článok 05.09.2019 | Aktualizované 27.04.2022, 18:32)

[nahlás chybu v článku]