Krátenie príspevku na rekreáciu

  

Chcem sa opýtať na situáciu, s ktorou som sa stretol u nás v práci. V robote robím na trvalý pracovný pomer 8 hodín a druhý kolega chodí na polovičný úväzok 4 hodiny ako výpomoc. Obaja sme boli cez leto na dovolenkách a žiadali sme si príspevok na rekreáciu. Obaja sme žiadali na preplatenie na rekreáciu približne rovnakú sumu, dajme tomu 200 €. Obom však preplatili rovnakú čiastku 55 %, teda po nejakých 110 €. Nemali mu preplatiť z tých 110 € len polovičku keďže pracuje na polovičný úväzok?

 

Zdravím. V daných prípadoch sa vychádza z § 152a Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce, kde sa píše:

  • Zamestnávateľ (…) poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.
  • U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok (…) zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa kráti celková maximálna výška možného poskytnutého príspevku, nie samotne poskytnutý príspevok.

Ak teda pracujete na plný úväzok, zamestnávateľ vám preplatí maximálne plnú výšku príspevku, teda maximálne 55 %, čo je 275 €. Túto sumu dosiahnete ak si necháte preplatiť príspevok na rekreáciu vo výške 500 €.

Pri situácii vášho kolegu mu zamestnávateľ bude krátiť maximálnu výšku možného príspevku v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Nakoľko pracuje na polovičný úväzok, jeho maximálna výška príspevku bude taktiež polovičná, teda 250 € a z toho 55 %, čo je 137,50 €.

Ak by vaše dovolenky boli napríklad v cene 400 €, vám by zamestnávateľ preplatil 220 €, kolegovi však maximálne 137,50 €.

Mohlo by vás zaujímať: Príspevok na rekreáciu za viacero rôznych dní, Príspevok na rekreáciu v daňovom priznaní živnostníka/SZČO. Kde zaznačiť?

(Pôvodný článok 09.11.2020 | Aktualizované 18.06.2021, 18:24)

[nahlás chybu v článku]