Zdaňovanie darovaného pozemku

  

S priateľkou ideme stavať dom a jej rodičia nám cez darovaciu zmluvu darovali pozemok. Musím nejako tento pozemok dať ohodnotiť a zaplatiť z toho daň, niečo ako daň z darovania? Ďakujem.

 

Zdravím. Čo sa týka darovania pozemku, tu by som vás odporučil na Zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorý sa v § 628 – § 630 venuje darovacej zmluve.

  • Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
  • Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť.
  • Darovacia zmluva je neplatná ak sa má plniť až po darcovej smrti.
  • Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.
  • Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Čo sa týka samotného darovania, tak takýto príjem nie je podľa § 3 ods. 2 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane, inak povedané, z darovaného pozemku daň neplatíte.

Mohlo by vás zaujímať: Predaj a zdaňovanie darovaného bytu, Darovanie zisku fyzickej osobe

(Pôvodný článok 10.04.2020 | Aktualizované 24.10.2021, 19:36)

[nahlás chybu v článku]