Výpoveď počas PN-ky v skúšobnej dobe

  

Nastúpil som do skladu ako skladník, dali mi pracovnú zmluvu na rok s trojmesačnou skúšobnou dobou. Odrobil som tam takmer dva mesiace, ale zlomil som si doma nohu a musel som zostať na PNke. Som na nej už druhý týždeň a včera (pozn. 09.05.2018) mi prišila od zamestnávateľa poštou výpoveď, že odo dnes (pozn. 10.05.2018) mi dáva zamestnávateľ výpoveď. Môže mi dať takto výpoveď, keď som na PNke? Nie je to zakázané?

 

Zdravím. Na začiatok treba povedať, že samotná skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Aj práceneschopnosť je prekážkou na strane zamestnanca (§ 45 ods. 2 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce).

Čo sa týka zákazu výpovede, tak ten upravuje § 64 Zákona. V ňom, okrem iného, je uvedené, že zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. Predpokladajme preto, že túto podmienku spĺňate a mali ste úraz.

Treba sa však pozrieť aj na možnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Tú upravuje § 72 Zákona. Zákon zamestnávateľovi a zamestnancovi umožňuje skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že váš zamestnávateľ postupoval v zmysle zákona a počas vašej práceneschopnosti, ktorá bola v skúšobnej dobe, s vami mohol skončiť pracovný pomer ku dňu uvedenom vo výpovedi, ktorú vám zaslal poštou.

Mohlo by vás zaujímať: Mám nárok na celú dávku v nezamestnanosti alebo len časť?, Výpoveď zo zdravotných dôvodov

(Pôvodný článok 14.05.2018 | Aktualizované 02.08.2019, 19:38)

[nahlás chybu v článku]