Uplatnenie daňovej straty opravným/dodatočným daňovým priznaním (koronavírus)

  

Chcem sa opýtať, že ako firma sme podali daňové priznanie za rok 2019 ešte začiatkom marca 2020.  Vtedy sme si však mohli z predchádzajúcich strát za minulé roky uplatniť len ich 1/4. Po novom však môžeme uplatniť aj viac, keďže je korona, tak sa chcem opýtať, či keď podám dodatočné daňové priznanie a uplatniť si tam vyššiu stratu ako som pôvodne uplatnila? Ďakujem

 

Zdravím. Áno, môžete postupovať presne týmto spôsobom. Keďže však ešte stále trvá mimoriadna situácia a nie je stanovená lehota do kedy je nutné podať daňové priznanie za rok 2019, budete preto podávať nie dodatočné, ale opravné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Čo sa týka aktuálnej mimoriadne situácie, odporúčam vám k prečítaniu nasledovné články:

Pri samotnom odpočte daňovej straty budete postupovať podľa § 24b Zákona 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (Lex Korona):

  • Môžete odpočítať neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 €.
  • Daňová strata sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu.

Následne môžete požiadať daňový úrad o vrátenie daňového preplatku, ak ste daň z pôvodného daňového priznania už zaplatili, podľa § 79 ods. 2 Zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).

Mohlo by vás zaujímať: Ako zaúčtovať dotáciu nájomného v JÚ, PÚ, u prenajímateľa a nájomcu? (koronavírus), Uhradili ste omylom daňovú platbu na účet iného daňovníka? Ako postupovať, aby ste ju dostali späť?

[nahlás chybu v článku]