Zápočet daňovej licencie po jej zrušení. Dokedy a v akej výške? (Aktualizované pre rok 2020)

  

Za rok 2018 už nebudem vo firme platiť tú daňovú licenciu, je to tak? A čo s tými, čo som zaplatiť musel aj keď mi taká daň nevyšla? Čo s tými preplatkami? Sú nejaké bližšie informácie o tom?

 

Zdravím. Áno, daňové licencie, ktoré boli firmy povinné platiť v rokoch 2015 až 2018 za roky 2014 až 2017, boli od 01.01.2018 zrušené, takže za zdaňovacie obdobie roka 2018 ich už v roku 2019 platiť nebudete.

Čo sa týka kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní (preplatok na daňovej licencií), tak podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 01.01.2018 uvedeného v § 52zk Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa postup podľa § 46b ods. 5 Zákona v znení účinnom do 31.12.2017 uplatňuje aj naďalej.

„Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.“

To znamená nasledovné:

  • zápočet daňovej licencie za rok 2014, platenej v roku 2015 bolo možné uplatniť najneskôr za zdaňovacie obdobie roka 2017 (daň platená v roku 2018),
  • zápočet daňovej licencie za rok 2015, platenej v roku 2016 bolo možné uplatniť najneskôr za zdaňovacie obdobie roka 2018 (daň platená v roku 2019),
  • zápočet daňovej licencie za rok 2016, platenej v roku 2017 bolo možné uplatniť najneskôr za zdaňovacie obdobie roka 2019 (daň platená v roku 2020),
  • zápočet daňovej licencie za rok 2017, platenej v roku 2018 je možné uplatniť najneskôr za zdaňovacie obdobie roka 2020 (daň platená v roku 2021)*.

*Hrubo vyznačené platí pre zápočet daňovej licencie v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020 podávanom v roku 2021.

Pretože pri zápočte daňovej licencie sa naďalej postupuje podľa „starých pravidiel“, je potrebné si vypočítať „teoretickú daňovú licenciu“, ktorú by ste platili, ak by nedošlo k jej zrušeniu. A zápočet z predchádzajúcich období budete môcť uplatniť iba na tú časť vypočítanej dane, ktorá prevyšuje túto „teoretickú daňovú licenciu“.

Príklad:
Kladný rozdiel daňovej licencie na zápočet vo výške 50 €, ktorý ste doteraz ešte nezapočítali vám vznikol iba za zdaňovacie obdobie roka 2017. V zdaňovacom období roka 2020 ste boli platiteľom DPH s obratom do 500 000 €. Vaša „teoretická daňová licencia“ je preto 960 €. Ak vám teda v daňovom priznaní vyjde daňová povinnosť do 960 €, nebudete si môcť započítať týchto 50 € a tie zostanú štátu. Ak vám však prevýši sumu 960 €, započítať si budete môcť tento rozdiel. Pre plné uplatnenie zápočtu daňovej licencie, 50 €, by vám za rok 2020 musela vyjsť daň aspoň vo výške 1 010 € (960 + 50).

(Pôvodný článok 26.12.2018 | Aktualizované 15.03.2021, 09:59)

[nahlás chybu v článku]