Stavebné práce vykonané na Slovensku českým živnostníkom. Ako to je s DPH?

  

Chcem sa opýtať, že či to je pravda. Som živnostník, neplatím DPH, robím stavebné práce. Na jednej zákazke na rodinnom dome v Tatrách mi bol vypomáhať iný živnostník z Česka. Je pravda, že aj keď nie sme ani jeden platcami DPH, tak ja z toho, čo mi vyfaktúruje, budem musieť zaplatiť štátu DPH?

 

Zdravím. Vo všeobecnosti platí, že daň (DPH) patrí tomu štátu, v ktorom je miesto dodania služby. Preto je potrebné, podľa Zákon 222/2004 Z.z. o DPH, určiť toto miesto dodania služby. A následne aj osobu, ktorá je povinná túto DPH štátu odviesť (zaplatiť).

Pri stavebných prácach je miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, kde sa nehnuteľnosť nachádza (§ 16 ods. 1 Zákona).

Keďže sa nehnuteľnosť nachádza na Slovensku, daň patrí Slovensku. A teraz k určeniu osoby, ktorá je povinná daň odviesť.

Tu sa vychádza z § 69 ods. 2 Zákona podľa ktorého je zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku (to ste vy), povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku.

Český živnostník preto prenesie daňovú povinnosť na vás, ako príjemcu zdaniteľného plnenia. Vy z tejto sumy vypočítate DPH vo výške 20 % a odvediete ju do štátneho rozpočtu. Ako neplatiteľovi DPH vám nevzniká nárok na odpočítanie (vrátenie) DPH.

Mohlo by vás zaujímať: Ako zdaniť predaj rozostavaného domu?, Stará vs. nová garáž – čo so zostatkovou cenou pri likvidácii?

[nahlás chybu v článku]