Predĺženie pracovnej zmluvy počas PN-ky

  

Dobrý deň, chcem sa opýtať aj Vás. Mám uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú od 1.1.2019 do 31.12.2019. Momentálne som od októbra na PN, doktor povedal, že pravdepodobné ukončenie PN bude január-február 2020. Je možné podpísať predĺženie pracovnej zmluvy u zamestnávateľa (pravdepodobne opäť na dobu určitú na rok) aj počas trvajúcej PN? Ďakujem.

 

Zdravím. Žiadny zo súčasných Zákonov nezakazuje či neobmedzuje uzatvorenie pracovnej zmluvy resp. predĺženie súčasnej pracovnej zmluvy medzi zamestnávateľom a zamestnancom počas trvania práceneschopnosti zamestnanca.

  • § 18 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce – pracovná zmluva je uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu (môže byť uzatvorená aj niekoľko mesiacov pred vznikom pracovného pomeru).
  • § 46 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce – pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce.

Mohlo by vás zaujímať:

[nahlás chybu v článku]