Firma sa zlučuje s inou firmou. Ako to je s mojou pracovnou zmluvou?

  

Dobrý deň, mám takú otázku ohľadom mojej situácie. Pracujem vo firme, ktorá sa má kvôli zje situácii zlúčiť s druhou firmou, čiže tá moja zanikne. Ako to je s mojou pracovnou zmluvou? Dostávam aicky výpoveď a musím si dať žiadosť do tej novej firmy? Čo ak ma do nej neprijmú, mám nárok na nejaké odškodné?

 

Zdravím. Danú situáciu rieši Zákon 311/2004 Z.z. Zákonník práce, presnejšie § 27 až § 31 tohto zákona, ktorý pojednáva aj o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.

Na začiatok vás musí doterajší a aj nový zamestnávateľ, najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, písomne informovať o:

  • dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,
  • dôvodoch prechodu,
  • pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,
  • plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov.

Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov (odbory), prejednávajú všetko s nimi.

Z daného vyplýva, že vaša pracovná zmluva nezanikne (váš pracovný pomer nekončí), len sa vám umení zamestnávateľ. Zmena nastáva aicky ku dňu zlúčenia, pričom vy, ako zamestnanec, dostanete o tom Oznámenie o prechode práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu.

To platí iba v prípade, ak sa vám nemenia podstatné náležitosti vašej pôvodnej pracovnej zmluvy, ako je miesto výkonu práce, pracovná doba, druh práce, mzdové podmienky. V prípade, že sa vám menia, musí s vami nový zamestnávateľ spísať dodatok k pôvodnej pracovnej zmluve, v ktorom budú tieto zmeny uvedené.

Nastať môže aj situácia, že sa vám pri prevode zásadne zmenia pracovné podmienky. Ako zamestnanec však s tým môžete nesúhlasiť. Vtedy sa vám pracovný pomer ku dňu prevodu skončí dohodou z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce (§ 63 ods. 1 písm. b) Zákona). Za takejto situácie vzniká nárok na odstupné podľa § 76 ods. 2 Zákona vo výške:

  • vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval menej ako 2 roky,
  • 2-násobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov,
  • 3-násobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov,
  • 4-násobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov,
  • 5-násobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej 20 rokov.

Mohlo by vás zaujímať: Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď počas PN-ky, keď sa chystá prepúšťať?, Môže byť výpoveď poslaná e-mailom, keď podpísaná zaručeným elektronickým podpisom?

(Pôvodný článok 26.09.2018 | Aktualizované 27.11.2021, 12:03)

[nahlás chybu v článku]