Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď počas PN-ky, keď sa chystá prepúšťať?

  

Zamestnávateľ bude ku koncu roka prepúšťať 2 ľudí z firmy. Kebyže sa hodím na pnku, tak ma nebude môcť prepustiť?

 

Zdravím. Na otázku, ktorú sa pýtate, je ťažké  jednoznačne odpovedať, nakoľko neviem z akého dôvodu sa váš zamestnávateľ chystá prepúšťať. Či je to z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a vy, ako zamestnanec, nesúhlasíte so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo z dôvodu, že sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách (§ 63 ods. 1 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce).

V prípade, ak by išlo o prvú situáciu, teda že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, tak v tomto prípade, aj keď ste uznaný za práceneschopného, nevzťahuje sa na vás zákaz výpovede (podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákona) a môžete dostať výpoveď aj počas trvania PN-ky (podľa § 64 ods. 3 písm. a) Zákona).

V druhom prípade, pri organizačných zmenách, je situácia odlišná. No na začiatok treba povedať, že ak zamestnávateľ pristúpi k prepúšťaniu z organizačných dôvodov, tak vždy sa ním musí sledovať napr. zlepšenie a zefektívnenie výrobného procesu, zmena organizácie práce (a tým aj organizačnej štruktúry). Nemôže ísť teda len o zámienku na prepustenie zamestnanca.

Ak teda zamestnávateľ urobí takýto krok, tak ako prvé vám musí ponúknuť obdobnú alebo inú prácu, prípadne prácu na kratší pracovný čas a vy máte možnosť ju prijať alebo nie. V prípade, že ponuku prijmete, tak na základe dodatku k vašej súčasnej pracovnej zmluve bude pracovný pomer trvať naďalej. Ak však ponuku odmietnete, stanete sa pre zamestnávateľa nadbytočným (podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákona). Nadbytočnosť z organizačných dôvodov sa však vo výnimkách zákazu výpovede (podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákona) nenachádza. Preto v tomto prípade by vám zamestnávateľ počas trvania PN-ky výpoveď dať nemohol. Ukončiť pracovný pomer by s vami mohol až po jej ukončení.

Mohlo by vás zaujímať: Vyplácanie stravných lístkov pozadu. Je to v poriadku? Môže mi zamestnávateľ nakázať ísť do práce cez sviatok?

(Pôvodný článok 04.11.2018 | Aktualizované 23.09.2021, 18:23)

[nahlás chybu v článku]