Skúšobná doba pri opätovnom nástupe do tej istej práce

  

Pred niečo rokom a pol som skončila v jednej firme, lebo sme sa nepohodli s vedením. Doteraz som mala druhú robotu a teraz ma volajú do tej pôvodnej práce, aby som tam šla znova robiť. Svoj nástup som ale podmienila prácou na dobu neurčitú a bez skúšobnej doby. Oni ale povedali, že podľa Zákonníka práce mi ju musia dať. Je to pravda?

 

Zdravím. Nie, skúšobná doba nie je povinnou náležitosťou pracovnej zmluvy a Zákonník práce jej uzatvorením nepodmieňuje vznik pracovného pomeru. Je to iba nástroj vďaka ktorému si môže zamestnávateľ preveriť schopnosti zamestnanca a zamestnanec zase vyskúšať prácu bez nejakých „ďalekosiahlejších následkov“ akými môžu byť odstupné, či nutnosť zotrvať v práci počas výpovednej doby.

V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac 3 mesiace. U vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac 6 mesiacov. Treba podotknúť, že skúšobnú dobu je nutné uzatvoriť písomne (najčastejšie uvedením priamo v pracovnej zmluve), inak je neplatná.

Samotnú skúšobnú dobu nemožno predlžovať. Ale… V prípade ale, že by ste počas skúšobnej doby ochorela, tak sa táto doba predlžuje o čas strávený práceneschopnosťou.

Existujú však prípady, kedy nie je možné skúšobnú dobu dohodnúť a to v prípade:

  • ak by išlo o opätovne uzatváraný pracovný pomer na dobu určitú,
  • ak by išlo o opätovne uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú pred uplynutím 6 mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

Mohlo by vás zaujímať: Výpoveď počas PN-ky v skúšobnej dobe

(Zdroj: Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce)

(Pôvodný článok 11.10.2018 | Aktualizované 12.02.202, 12:29)

 

[nahlás chybu v článku]