Predaj respirátorov s nulovou DPH – musím vrátiť už odpočítanú DPH z ich nákupu? (aktualizované)

  

Dobrý deň. Vláda schválila nulovú sadzbu DPH na respirátory FFP2 a FFP3. Chcem sa ale opýtať, ako teraz s DPH, ktorú som si už uplatnil pri nákupe respirátorov s DPH, ale teraz ich budem predávať bez. Bude nutné pri týchto predaných respirátoroch vrátiť štátu naspäť DPH? Ak áno, do ktorých riadkov DPH priznania a KV DPH výkazu to dať? Ďakujem.

 

Zdravím. Odpočet dane na základe § 51 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH v nadväznosti na § 49 Zákona jasne stanovuje podmienky, pri ktorých splnení máte nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty.

Ak boli teda splnené podmienky vyššie uvedených paragrafov, nie je v danom prípade, pri zmene sadzby dane, povinnosť vrátiť štátu už odpočítanú DPH späť .

Obdobné som sa už skorej dopytoval na daňovom úrade, kde mi poskytli vyjadrenie: „Pri predaji respirátorov s nulovou sadzbou DPH nebude povinnosť vrátiť odpočítanú daň.“ Predaj s touto sadzbou je podľa schválenej novely zákona od 12.02.2021 do 30.04.2021.

Pozor! Predaj s nulovou sadzbou DPH bol predĺžený do 30.06.2021.

Predaj v nulovej sadzbe DPH sa bude v Daňovom priznaní k DPH vykazovať na r. 13 – Dodanie tovaru a služby a nadobudnutie tovaru s oslobodením od dane. V Kontrolnom výkaze DPH sa vykazovať tento predaj nebude.

Celé znenie schválenej novely Zákona 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, alebo tiež známeho pod pojmom „Lex korona“ nájdete na stránke nrsr.sk.

Ministerstvo financií vydalo Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty v súvislosti so zavedením nulovej sadzby dane na osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov.

Mohlo by vás zaujímať: Kde v DP DPH a v KV DPH uviesť vrátenie dane za tovar pre osobnú spotrebu?, Zle vystavený pokladničný doklad – koľko z DPH si môžem odpočítať?

(Pôvodný článok 08.02.2021 | Aktualizované 30.04.2021, 20:21)

[nahlás chybu v článku]