Práca z domu a stravné

  

Máme dvoch zamestnancov, ktorí pracujú z domu a iba pár dní sú u nás na firme. Ako to je so stravným? Musíme im ho zabezpečiť aj keď sú doma?

 

Zdravím. Na začiatok treba povedať, že Zákonník práce (Zákon 311/2011 Z.z.) nepozná pojem práca z domu, ale pozná pojmy v § 52 domácka práca a telepráca.

  • Domácka práca – ide o pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste, v  pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.
  • Telepráca – ide o prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií, v  pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.

A teraz k vašej otázke.  § 152 ods. 2 Zákona stanovuje nárok zamestnanca na poskytnutie stravy, ak v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Keďže však pracuje doma a pracovný čas si rozvrhuje sám, mohlo by byť spochybniteľné, či v daný deň pracoval 4 hodiny.

V ods. 7 sa ďalej uvádza, že zamestnávateľ má poskytnúť finančný príspevok na stravovanie aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom alebo inom stravovacom zariadení alebo ak by takéto stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce (napr. bolo by obtiažne/zdĺhavé sa dostať do stravovacieho zariadenia). Tu by bolo asi najvhodnejšie poskytnúť týmto zamestnancom stravné lístky, stravovaciu kartu alebo už spomínaný finančný príspevok. Ďalším riešením by bol aj dovoz jedla zo stravovacieho zariadenia zamestnancovi domov.

Podľa § 85 ods. 1 je pracovným časom časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. To platí aj pre zamestnanca pracujúceho z domu. Ak majú vaši zamestnanci pracovnou zmluvou dohodnutý napr. 40-hodinový týždenný pracovný čas, určite ste im pridelili prácu, ktorou týchto 40 hodín prácou aj vyplnia. Preto možno predpokladať, že denne odpracujú viac ako 4 hodiny, a teda majú nárok na zabezpečenie stravného.

Mohlo by vás zaujímať: Musia alebo nemusia mi vydať zo stravného lístka?, Príplatok za sobotu a nedeľu pri zahraničnej pracovnej ceste

(Pôvodný článok 21.09.2017 | Aktualizované 18.03.2020, 05:12)

[nahlás chybu v článku]