Musia alebo nemusia mi vydať zo stravného lístka?

  

Ako to je so stravným lístkami? Musia alebo nemusia mi z nich vydať? Pretože niekde mi vydajú, inde zase nie s tým, že nemôžu.

 

Zdravím. Toto je veľmi dlho diskutovanou témou, a ako píšete, niekde vydávajú a niekde nie. Tu to však môžeme brať ako druh „konkurenčnej výhody“. A dôvod?

Podľa § 152 Zákona 311/2001 Z.z Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť svojim zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, najmä poskytovaním teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja. A to buď vo vlastnom stravovacom zariadení alebo prostredníctvom inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má oprávnenie na poskytovanie stravovacích služieb.

Tiež má povinnosť prispievať zamestnancovi na stravné minimálne 55 % z ceny jedla, maximálne však vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. V prípade poskytovania stravného u inej fyzickej alebo právnickej osoby sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky, ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Od 01.07.2019 platí nová výška minimálneho stravného a stravných lístkov.

Ak zamestnávateľ zabezpečí stravovanie vo vlastnom zariadení – brucho plné, zamestnanec najedený, nič sa nerieši.

No v prípade poskytovania stravných poukážok sa už situácia trochu komplikuje. Ich hodnota nemusí byť presne vo výške ceny jedla, nakoľko zamestnanec sa za ne môže najesť kdekoľvek, kde mu to vyhovuje. Navyše samotný príspevok ako hodnota stravy je pre zamestnanca oslobodený od dane z príjmov (nezdaňuje sa) a je poskytnutý výlučne na zabezpečenie stravy. A tu je pes zakopaný. Ak by došlo k vydaniu peňazí, tak naďalej by nebolo možné zabezpečiť, že výdavok zo stravných poukážok, ktorý navyše nie je zdanený, bude použitý na zabezpečenie stravy, aj keď na druhú stranu o túto možnosť prídete, keďže vám výdavok nedajú.

Nikde však nie je striktne napísané, ktorý spôsob je správny, ide iba o výklad zákona. A ako vieme, ten sa dá interpretovať rôzne (hlavne, keď je písaný nejasne a nepresne). Preto som aj na začiatku písal, že môže ísť o konkurenčnú výhodu podnikateľa, pretože sú ľudia, ktorí pôjdu radšej na obed tam, kde sa aj najedia a aj dostanú výdavok.

Danú dilemu však veľmi ľahko rieši elektronická stravovacia karta, kde platíte presne toľko, koľko miniete. Nevýhodou však je, že nie všetky stravovacie zariadenia musia mať platobný terminál, a tiež to, že jej využívanie nie je až tak rozšírené.

Mohlo by vás zaujímať: Výška stravného od 01.07.2019 po novom, Práca z domu a stravné, Laktózová intolerancia a obedy v práci

(Pôvodný článok 20.11.2017 | Aktualizované 20.10.2019, 12:00)

[nahlás chybu v článku]