Odpočet DPH z ešte nevyužívaného dlhodobého majetku

  

Do firmy sme kúpili veľké kopírovacie centrum za nejakých 4-tisíc eur aj s daňou. Využívať ho začneme ale až tak koncom roka, keď skončí životnosť toho, ktoré používame teraz. Otázka je, že či si môžem odpočítať DPH aj teraz, keď reálne kopírovacie centrum nevyužívam a ešte mi na firme stojí zabalené?

 

Zdravím. Z otázky predpokladám, že ste platiteľom DPH.

Daná situáciu, ktorú opisujete, je klasickou situáciou, ktorá pri podnikaní vzniká, že firma nakúpi majetok v predstihu a reálne ho začne využívať neskôr. Môže ísť napríklad o zabezpečenie plynulosti rekonštrukcie  výmeny zariadení, nákup v čase lepšej ceny,…

Zákon 222/2004 Z.z. o DPH nikde vo svojom znení neupravuje, kedy si až pri takomto majetku môžete odpočítať DPH – môžete si ju odpočítať najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo (§ 51 ods. 2 Zákona).

Tiež je nutné splniť podmienky ako:

  • máte faktúru resp. zjednodušenú faktúru (pokladničný doklad) od platiteľa (51 ods. 1 Zákona),
  • použijete kopírovacie centrum na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ (49 ods. 2 Zákona),
  • použijete kopírovacie centrum aj na dodávky tovarom a služieb ako platiteľ, ktoré sú oslobodené od dane (49 ods. 3 Zákona) môžete si uplatniť pomerné odpočítanie dane (§ 50 Zákona).

Keďže podľa ceny ide o dlhodobý majetok, ktorý budete zaraďovať do užívania, tak toto odpočítanie je možné vykonať aj v prípade, ak majetok ešte nemáte zaradený a ešte ho nevyužívate a neodpisujete.

Taktiež si môžete uplatniť DPH aj v tom prípade, ak by ste daným kopírovacím centrom chceli poskytovať kopírovacie služby, ale ešte by ste tieto služby nemali zapísané ako živnosť v Obchodnom registri. Tu je dôležitý váš zámer (podnikateľský plán), že takéto služby plánujete poskytovať.

Mohlo by vás zaujímať: Pozitívna zásadná zmena pri odpisovaní rizikových pohľadávok od 01.01.2020, Vrátenie DPH štátu pri nadspotrebe pohonných hmôt – áno alebo nie?

[nahlás chybu v článku]