Obmedzenie zárobkovej činnosti brigádnikovi

  

Dobrý deň. Pri niektorých zamestnancoch máme spísané, že po skončení práce u nás nemôžu štyri mesiace pracovať u konkurencie. To, že im musíme za to vyplácať nahrádu, že ich takto obmedzíme, tomu rozumiem. Chcem sa ale opýtať, či je niečo také možné spísať aj so študentom-brigádnikom? Máme jedného takého, čo teraz bude končiť školu a pravdepodobne u nás neostane pracovať. Ďakujem.

 

Zdravím. Dané obmedzenie práce, tiež známe ako konkurenčná doložka, je upravené v § 83a Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Už samotný nadpis daného paragrafu „Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru“ pojednáva o tom, že musí ísť o pracovný pomer.

Dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce a dohoda o brigádnickej práci študentov patria medzi práce vykonávané mimo pracovného pomeru, preto s brigádnikom nie je možné uzatvoriť takéto obmedzenie.

Situáciu by bolo možné vyriešiť zamestnaním daného študenta (na pracovný pomer) s tým, že by sa v pracovnej zmluve takéto obmedzenie písomne dohodlo.

Na záver by som rád pripomenul, že obmedzenie zárobkovej činnosti je možné so zamestnancom dohodnúť len vtedy, ak má zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu.

Mohlo by vás zaujímať: Zákaz konkurencie – živnostník a konateľ v jednej osobe

(Pôvodný článok 25.05.2020 | Aktualizované 07.03.2022, 19:45)

[nahlás chybu v článku]