Zákaz konkurencie – živnostník a konateľ v jednej osobe

  

Máte otvorenú živnosť a podnikáte. Potom však zistíte, že ak budete takto ďalej pracovať, tak počas roka dosiahnete magickú hranicu 49 790 € – obrat pre platcovstvo DPH – čomu sa chcete vyhnúť, nakoľko by to navýšilo cenu vašich výrobkov, služieb, nehovoriac o administratívnej záťaži a nemožnosti  využiť paušálne výdavky. Tak sa rozhodnete „optimalizovať“ a urobíte to, čo vám kamaráti z fachu poradia: „Založ si eseročku ako ja a fakturuj aj na ňu.“. Tak si založíte (jednoosobovú) eseročku, kde ste zároveň spoločníkom a konateľom v jednej osobe. V čom je ale problém?

Problémy sú tri. Minimálne. Tým jedným je zákaz konkurencie, druhým využívanie majetku a správne uplatnenie výdavkov/nákladov a tretím rozdelenie príjmu/výnosov pri rovnakých predmetoch podnikania (živností).

Zákaz konkurencie

Zákaz konkurencie upravuje § 136 Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Podľa neho, ak spoločenská zmluva nie je stanovené ešte prísnejšie, konateľ nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti. Inak povedané, predmety podnikania živnosti konateľa a eseročky, v ktorej je konateľom, by mali byť rozdielne.

Porušenie tohto zákona môže mať za následok to, že podľa § 65 Zákona by mohla spoločnosť požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie, alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Taktiež by mala spoločnosť právo aj na náhradu škody. Pri jednoosobových eseročkách k danému vymáhania zákazu konkurencie asi nikdy nedôjde. Kto by už žaloval sám seba? Pozor však treba dávať, ak ako konateľ vstupujete alebo už pôsobíte v inej spoločnosti!

Využívanie majetku a správne uplatnenie výdavkov/nákladov

Často sa stáva, že podnikateľ – živnostník a zároveň konateľ vo svojej eseročke – nakúpi pracovné náradie, softvér, auto, prenajme si priestory, zakúpi si mobil, paušál, internet na eseročku, no využíva toto všetko zároveň aj pri živnosti. Nejedná sa o správny postup, pretože ide o dva samostatné podnikateľské subjekty a každý z nich musí pri podnikaní využívať svoj vlastný majetok a nie zdieľať ho.

Rozdelenie príjmu/výnosov pri rovnakých predmetoch podnikania (živností)

Inak povedané, kedy a za akých okolností fakturuje živnostník a kedy eseročka. Presné podmienky by si mal takýto podnikateľ striktne stanoviť, nakoľko v prípade daňovej kontroly môže nastať dôvodné podozrenie, že podnikateľ využíva túto situáciu na úpravu (ovplyvňovanie) základu dane. Pri fakturovaní teda musí existovať nejaký pevne stanovený systém a nie vystavovať faktúry podľa toho „kde sa  mi to teraz hodí“.

Mohlo by vás zaujímať:

(Pôvodný článok 16.08.2018 | Aktualizované 19.02.2019, 09:29)

[nahlás chybu v článku]