Obrat pre platcovstvo DPH (aktualizované o zmenu od 01.01.2019)

  

Dobrý večer. Čo všetko sa počíta do obratu, že sa stanem platcom DPH? Mám živnosť a nie som platca a ani nechcem byť. Čo mám teda sledovať? Dik.

Zdravím. Čo sa týka platcovstva DPH, to upravuje § 4 Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Aby ste sa zo zákona stali platcom DPH, musíte si sledovať svoj obrat za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov*. Ten nesmie presiahnuť sumu 49 790 €. V opačnom prípade vám vznikne registračná povinnosť pre DPH.

*Pozor. Veľa ľudí si to mýli. 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neznamená obdobie január-december daného roka, ale znamená január-december daného roka, február daného-január nasledujúceho roka, marec daného-február nasledujúceho roka atď. (kĺzavé posúvanie po mesiacoch).

Ak tento obrat prekročíte, musíte podať žiadosť o registráciu za platcu DPH do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste obrat dosiahli a/alebo prekročili.

Čo sa počíta do obratu

Do vášho obratu sa počítajú príjmy za tovary a služby, ktoré dodáte v tuzemsku (na Slovensku). Nezapočítavajú sa tie, ktoré sú dodané do zahraničia (tu treba sledovať registráciu podľa § 7 alebo § 7a).

Tiež sa do obratu nezapočítavajú príjmy oslobodené od dane ako napr. poštové služby, zdravotná starostlivosť, výchovné a vzdelávacie služby, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier a i. (§ 28 až 36, § 40 až 42), poisťovacie služby (§ 37) a finančné služby, ak sú poskytované ako doplnkové služby (§ 39).

Do obratu sa taktiež nezahŕňajú príjmy z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a príjmy z príležitostne predaného nehmotného majetku.

Pozor! Od 01.01.2019 nastala zmena a došlo k zjednoteniu definície obratu pre účely registrácie platcovstva DPH.

Po novom sa pre potreby registrácie obratom už nebudú rozumieť výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku, ale hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku (§ 4 ods. 7 Zákona). Táto zmena by mala napraviť nerovnaký stav prístupu k počítaniu obratu pre potrebu registrácie k DPH. Viac nájdete v článku Novinky ohľadom DPH od 01.01.2019 – čo sa kuchtí?

(Pôvodný článok 15.05.2017 | Aktualizované 04.01.2019, 17:38)

[nahlás chybu v článku]