Zdaniť nevyplatenú čiastku z vystavenej faktúry kvôli splátke?

  

Pracujem na živnosť pre inú firmu, pre ktorú robím door-to-door predaj. Za predaný objem služieb si potom fakturujem províziu. Daná firma mi však poskytuje aj pracovný table, kde sú všetky nahrané aplikácie, ktoré k práci potrebujem. Tento tablet im pravidelne mesačne splácam. To splácanie prebieha tak, že ja im napríklad vystavím faktúru na 900 € a oni mi na účet uhradia len 870 € a zvyšných 30 si každý mesiac nechajú ako splátku. Teraz si robím daňové priznanie, budem využívať paušálne výdavky. Lenže v zákone sa píše, že sa zdaňuje príjem. A môj príjem je teda o 30 € každý mesiac menší ako by bol, kebyže im nesplácam ten tablet. Budem teda zdaňovať celú sumu faktúry, alebo len to, čo mi prišlo na účet a 30 € už neriešim?

 

Zdravím. To, že vám váš partner, pre ktorého vykonávate door-to-door predaj vyplatí nižšiu čiastku ako mu vyfakturujete, pričom rozdiel si nechá ako splátku za zariadenie, ktoré vám poskytuje, musí byť vykonané na základe nejakej zmluvy. Napr. kúpno-predajná zmluva spolu so splátkovým kalendárom.

Keďže chcete pri uplatňovaní výdavkov postupovať podľa § 6 ods. 10 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, môžete si týmto spôsobom uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov, najviac do výšky 20 000 €.

Zákon samozrejme definuje aj príjem a čo ho tvorí. Túto definíciu nájdeme v § 2 písm. c) Zákona:

Príjmom sa rozumie peňažné a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia (…).

To, že vám váš odberateľ uhradí každý mesiac o 30 € nižšiu sumu za faktúru  teda, podľa vyššie uvedeného, neznamená, že budete zdaňovať len príjem, ktorý vám príde na účet – spomínaných 870 €, ale celú čiastku faktúry 900 €. Ide o formu nepeňažného plnenia, ktoré je zmluvne upravené ako splátka.

Ak by si váš partner túto splátku aicky nestrhával, vyplatil by vám celú čiastku faktúry (900 €) a následne by ste mu vy, na jeho účet uhradili splátku (30 €). Týmto spôsobom by sme sa dopracovali k rovnakému výsledku.

Mohlo by vás zaujímať: Pozitívna zásadná zmena pri odpisovaní rizikových pohľadávok od 01.01.2020, Čo s pohľadávkou, keď odberateľ zomrel?

[nahlás chybu v článku]