Zamestnávateľ mi nepreplatil príspevok na rekreáciu. Postupoval správne?

  

Pekný deň prajem. Prosím vás o informácie ohľadne žiadosti o vyplatenie rekreačného poukazu. Zamestnávateľ mi nepreplatí žiadosť nakoľko je pobyt vyplatený z účtu môjho priateľa, ale faktúra je vystavená na moje meno. Je dôležité na koho meno je účet z ktorého sa rekreačný pobyt?

 

Zdravím. Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce v § 152a pojednáva o oprávnených výdavkoch zamestnanca resp. o tom, že takýmito výdavkami môžu byť aj výdavky zamestnanca na

  • manžela,
  • vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
  • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení,
  • inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Výdavky predstavujú úbytok finančných prostriedkov a vznikajú v okamihu úhrady (viac nájdete v článku Rozdiel medzi nákladmi a výdavkami, výnosmi a príjmami).

Aj keď je možné si uplatniť výdavky aj na vášho priateľa, z výkladu zákona sa prikláňam k tomu, že daná vystavená faktúra mala byť uhradená z vášho účtu, nakoľko zákon pojednáva o výdavkoch zamestnanca a nie o výdavkoch inej osoby (vášho priateľa).

Prípadne ďalšou formou úhrady mohla byť úhrada v hotovosti, kedy sa neskúma, kto faktúru uhradil (pokiaľ nie je na pokladničnom doklade uvedené meno osoby, ktorá úhradu vykonala).

Preto som aj toho názoru, že zamestnávateľ postupoval správne, iba podľa toho, čo mu zákon dovoľoval.

Prečítajte si o príspevku na rekreáciu zamestnanca aj na stránke Finančnej správy.

Mohlo by vás zaujímať: Koľko dostanem za dovolenku zaplatené?, Krátenie príspevku na rekreáciu

(Pôvodný článok 30.08.2019 | Aktualizované 03.06.2022, 17:56)

[nahlás chybu v článku]