Vyplnenie tlačiva pri registrácii podľa § 7a (dodanie/nadobudnutie služby do zahraničia/zo zahraničia)

  

Potrebujem zaregistrovať podľa § 7a lebo dodávam služby do zahraničia. Ale v tlačive v časti I. Druh dane, ku ktorému sa žiada registrácia, oznámenie zmeny alebo zrušenie registrácie, tam čo zaškrtne, čo vyberie z možností, ktoré sú tam? Lebo ani jedna sa mi nepozdáva. Rozmýšľal som nad Daňou z pridanej hodnoty, ale som čítal, že § 7a nie je platcovstvo DPH. Ďakujem.

Zdravím. Uvažovali ste správne. Ak sa potrebujete zaregistrovať podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty, tak v tlačive Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia.

V časti „I. Druh dane, ku ktorému sa žiada registrácia, oznámenie zmeny alebo zrušenie registrácie“ zaškrtnete pole „Daň z pridanej hodnoty“ a následne pole „tuzemská alebo zahraničná osoba“ nakoľko ide o registráciu pre DPH, bez ohľadu na to, že podľa § 7a nenadobudnete postavenie platiteľa DPH.

Následne, okrem vyplnenia osobných údajov, netreba zabudnúť na vyplnenie „Prílohy 1 – Daň z pridanej hodnoty“ a zaškrtnúť jej poslednú položku „Registrácia pred prijatím služby z iného členského štátu alebo pred dodaním služby do iného členského štátu podľa § 7a zákona“.

Vypĺňate teda strany č. 1, 2, 4 a Prílohu 1.REGDPv14-7a

(Pôvodný článok 28.02.2017 | Aktualizované 05.01.2020, 13:37)

[nahlás chybu v článku]