Vyfakturovanie nákladov za objednaný ale neodobratý tovar – s alebo bez DPH?

  

Zákazník si od nás objednal tovar, ktorý sme museli objednávať z Nórska. Nakoniec sa rozhodol, že ho nezoberie, ale že si zoberie podobný, tiež od nás. Dohodli sme sa, že náklady, ktoré nám vznikli pri obstaraní prvého tovaru nám zaplatia. Mám to ale fakturovať s alebo bez DPH? Ďakujem.

 

Zdravím. Čo sa týka Vašej situácie, rieši ju § 2 ods. 1 písm. a) Zákona 222/2004 Z.z. o DPH, ktorý hovorí o tom, že „predmetom dane je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby“.

Nakoľko však k dodaniu tovaru nedošlo, nie je splnená vyššie uvedená podmienka a teda pri fakturovaní nákladov na obstaranie (škody) budete vystavovať doklad bez DPH.

Riešenie obdobnej situácie nájdete taktiež v článku Márna jazda – fakturovať s či bez DPH? A čo s vynaloženými nákladmi?

[nahlás chybu v článku]