Účtovanie nájmu zaplateného na začiatku/na konci doby nájmu

  

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ako účtovať náklady a výnosy v danej situácii: môj klient si prenajal dve kancelárie a podľa nájomnej zmluvy za prenájom zaplatí až na konci nájmu, na konci budúceho roka. Jednu kanceláriu však nevyužíval, tak ju ďalej prenajal, tiež do konca budúceho roka. Tu si však peniaze vypýtal hneď na začiatku. Viete mi poradiť? Ďakujem.

 

Zdravím. Na začiatok by som dal rád do pozornosti, že prenájom nebytových priestorov nájomcom ďalšiemu prenajímateľovi (podnájomcovi) musí byť povolené v nájomnej zmluve. Viac v článku Ako platiť môj nájom priestorov na polovicu s kamarátom?

Danú otázku je potrebné rozdeliť na dva účtovné prípady*: účtovanie prenájmu ako nájomca, účtovanie nájmu ako prenajímateľ.

*Nakoľko neuvádzate presné dátumy, nižšie uvádzam len ilustračný príklad.

Účtovanie prenájmu ako nájomca (vy si prenajímate)

Príklad: Nájomnú zmluvu ste uzatvorili 01.06.2021 (reálne aj začína nájom) a jej platnosť je do 31.12.2022. Suma nájomného za 1 mesiac je 1 000 €, za 19 mesiacov to teda bude 19 000 €. Nájomné je splatné 31.12.2022, ktoré ste aj v decembri 2022 zaplatili.

Účtovanie v roku 2021
Nájom za máj-december 2021 (výdavky budúcich období)** 7 000 € 518 / 383
Účtovanie v roku 2022
Nájom za január-december 2022 12 000 €  518 / 383
Zúčtovanie nájmu podľa nájomne zmluvy 19 000 € 383 / 321
Úhrada nájmu v decembri 2022 na bankový účet 19 000 € 321 / 221

**Nakoľko nájom, ani časť nájmu pripadajúca na rok 2021 nebola v roku 2021 uhradená, nie je možné zaučtované nájomné považovať za daňovo uznateľný náklad v danom roku. Do nákladov za zahrnie až v roku úhrady nájomného (§ 17 ods. 19 písm. b) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

Účtovanie nájmu ako prenajímateľ (vy prenajímate priestory ďalej)

Príklad: Nájomnú zmluvu na nevyužívané priestory ste uzatvorili s nájomcom 01.06.2021 (reálne aj začína nájom) a jej platnosť je do 31.12.2022. Suma nájomného za 1 mesiac je 1 300 €, za 18 mesiacov to teda bude 23 400 €. Nájomné vám bolo zaplatené na začiatku nájmu, v júni 2021.

Účtovanie v roku 2021
Zaúčtovanie pohľadávky za celé obdobie nájmu (výnosy budúcich období) 23 400 € 311 / 384
Prijatá úhrada nájomného za celé obdobie nájmu na bankový účet 23 400 € 221 / 311
Zúčtovanie nájmu za rok 2021 (6 mesiacov) 7 800 € 384 / 602 resp. 648
Účtovanie v roku 2022
Zúčtovanie nájmu za rok 2022 (12 mesiacov) 15 600 € 384 / 602 resp. 648

Mohlo by vás zaujímať: Na aký účet účtovať nájom?, Prenájom garáže a nájom zaplatený dopredu

(Pôvodný článok 15.06.2020 | Aktualizované 15.10.2021, 17:18)

[nahlás chybu v článku]