Štvrťročný platiteľ DPH a sledovaný obrat

  

Chcel by som sa opýtať, som živnostník a DPH platím štvrťročne. Sledujem si však priebežne obrat a prišiel som na to, že začiatkom marca som už vyfakturoval nad 100 000 € a mal by som byť už mesačný platiteľ. Chápem to správne?

 

Zdravím. Čo sa týka platenia DPH, základným zdaňovacím období je kalendárny mesiac. Ak však v priebehu 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov nedosiahnete obrat presahujúci 100 000 €, môžete sa rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárneho štvrťroka. To vyplýva z § 77 ods. 2 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH.

Tu je dôležité slovo „obrat“. Ten je v § 4 ods. 7 Zákona o DPH definovaný ako „hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane (…)“. Laicky povedané, ide o sumy na faktúrach, bez ohľadu na to, či vám ich váš odberateľ uhradil alebo nie. A samozrejme sa do obratu započítava aj tržba cez registračnú pokladnicu.

Postupovať budete teda nasledovne: Skončíte aktuálne prebiehajúce zdaňovacie obdobie, t.j. prvý kvartál (január – marec), za ktorý podáte v mesiaci apríl daňové priznanie DPH. Následne budete pokračovať už ako mesačný platiteľ DPH a teda v mesiaci máj podáte daňové priznanie DPH za zdaňovacie obdobie apríl.

Mohlo by vás zaujímať: Odpočet DPH z ešte nevyužívaného dlhodobého majetku, Úprava vstupnej ceny majetku koncoročným koeficientom. Áno, alebo nie?

(Pôvodný článok 16.07.2018 | Aktualizované 14.03.2024, 17:55)

[nahlás chybu v článku]