Štvrťročný platiteľ DPH a sledovaný obrat

  

Chcel by som sa opýtať, som živnostník a DPH platím štvrťročne. Sledujem si však priebežne obrat a prišiel som na to, že ku koncu júna som už vyfakturoval nad 100 000 € a mal by som byť už mesačný platiteľ. Chápem to správne?

 

Zdravím. Čo sa týka platenia DPH, základným zdaňovacím období je kalendárny mesiac. Ak však v priebehu 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov nedosiahnete obrat presahujúci 100 000 €, môžete sa rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárneho štvrťroka (§ 77 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH).

Tu je dôležité slovo “obrat”. Ten je v § 4 ods. 7 Zákona o DPH definovaný ako “hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane (…)”. Čo všetko sa počíta do obratu DPH nájdete v článku Obrat pre platcovstvo DPH.

Z daného teda vyplýva, že je treba sledovať nie sumu, za ktorú boli faktúry vystavené, ale sumu úhrad týchto faktúr za sledované obdobie, ktoré vám boli vyplatené v hotovosti, šekovou poukážkou, na účet, prípadne inou formou. A samozrejme sa do obratu započítava aj tržba cez registračnú pokladnicu.

Mohlo by vás zaujímať: Odpočet DPH z ešte nevyužívaného dlhodobého majetku, Úprava vstupnej ceny majetku koncoročným koeficientom. Áno, alebo nie?

(Pôvodný článok 16.07.2018 | Aktualizované 06.08.2020, 18:13)

[nahlás chybu v článku]