Stavebné práce a prenájom – faktúry z a do CZ

  

Dobrý deň, prosím o radu. Sme stavebná firma, platcovia DPH. Ako správne vystaviť faktúru pre českú spoločnosť s českým IČ DPH, slovenské IČ DPH budú mať neskôr, ktorá si dala na SR postaviť výrobnú halu? A čo faktúra od CZ neplatcu DPH za prenájom stroja a druhá za stavebné práce, dodanie bolo na SK pre SK platcu DPH? Vystavili mi ich bez DPH s „nejsme plátci“. Je to tak správne?

 

Zdravím. K prvej otázke ohľadom haly. Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. To nám hovorí § 16 ods. 1 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH. Faktúra bude preto vystavená so slovenskou DPH aj keď ide o CZ firmu, nakoľko nie je u nás ešte registrovaná ako platiteľ DPH.

Čo sa týka druhej otázky, faktúry od českého neplatcu DPH za prenájom stroja a za stavebné práce, tu treba vedieť, či ide o dve samostatné služby, alebo jedna služba nesúvisí s druhou (tvoria spoločné dodanie).

Ak by išlo o dve samostatné plnenia, tak:

  • Pri faktúre za prenájom stroja od českej zdaniteľnej osoby (firmy) sa miesto dodania služby určí podľa § 15 ods. 1 Zákona o DPH, ide o miesto, kde má táto osoba sídlo. Následne podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH je príjemca služby (SK firma) povinný odviesť z tejto služby daň.
  • Pri faktúre za stavebné práce od českej zdaniteľnej osoby (firmy) sa miesto dodania služby určí podľa § 16 ods. 1 Zákona o DPH, ide o miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Následne podľa 69 ods. 2 Zákona o DPH je SK firma povinná odviesť daň pri službách, ktoré tejto zdaniteľnej osobe dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby je v tuzemsku.

V prípade, že by išlo o spoločné plnenie t.j., že prenájom stroja by bol spojený so stavebnými prácami, pri oboch službách by sa postupovalo podľa § 16 ods. 1 a následne podľa § 69 ods. 2 Zákona o DPH.

Mohlo by vás zaujímať: Stavebné práce vykonané na Slovensku českým živnostníkom. Ako to je s DPH?, Stavebné práce v Česku vykonané slovenským podnikateľom pre slovenského podnikateľa

[nahlás chybu v článku]