Splnenie podmienok daňového bonusu na zaplatené úroky

  

Dobrý deň. Chcela by som opýtať, ak si chcem uplatniť bonus na zaplatené úroky z hypotéky, jednou z podmienok je príjem nie väčší než 1,3-násobok mzdy. Hypotéku som začala čerpať v máji 2018. Ak si chcem podať daňové priznanie za rok 2019 platí, že v roku 2019 nemôžem mat vyššie prijmi ako 1,3-násobok, alebo keď som na začiatku splnila všetky podmienky, tak si môžem uplatňovať bonus každý rok po dobu 5 rokov? Keď som si robila priznanie v roku 2019 za rok 2018 spĺňala som všetky podmienky. Momentálne mi vychádzajú vyššie príjmi ako 1,3-násobok, platí táto podmienka iba na ten prvý rok, alebo vždy sa rátajú prijmi za predošlý kalendárny rok, v ktorom sa ide podávať daňové priznanie? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

 

Zdravím. Uplatniť si nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, môžete ak:

  • ku dňu podania žiadosti o úver máte najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ,
  • váš priemerný mesačný príjem* dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom ste uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie (§ 33a ods. 1 písm. b) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

*Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov.

Z ustanovenia daného Zákona vyplýva, že podmienka výšky príjmu sa preveruje iba raz, a to k dátumu uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie a považuje sa za splnenú počas 5-tich rokov uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky.

Mohlo by vás zaujímať: Kúpeľná starostlivosť v daňovom priznaní, Štátny príspevok pre mladých nahradený daňovým bonusom na zaplatené úroky

[nahlás chybu v článku]