Daňový bonus na zaplatené úroky počas materskej/rodičovskej dovolenky

  

Som zamestnaná žena, na neurčito, štátny zamestnanec, momentálne matka na materskej/rodičovskej dovolenke. Dcérka sa narodila v októbri 2021, takže celý rok 2022 som už čerpala MD/RD. Platím si hypotekárny úver, mám 32 rokov. Minulý rok som si uplatnila úroky z úveru v ročnom zúčtovaní, tento rok mi tiež prišlo potvrdenie o zaplatených úrokoch z úveru. Avšak mi bolo povedané, že si to nemôžem uplatniť, nakoľko som nemala príjem a tým pádom nemám základ dane pre DP, resp. ho mám nulový. Moja otázka znie, či sa nejako k tým peniazom viem dostať (nakoľko podľa veku stále podmienku spĺňam, len momentálne nepracujem, nakoľko som na RD)? Dosť by mi pomohli, nie je to málo. Alebo proste “len tak” prepadnú, napriek tomu, že úver riadne splácam aj naďalej, nedala som si žiadny odklad ani nič podobné? Ďakujem vopred za akúkoľvek odpoveď.

 

Zdravím.  V § 33a ods. 9 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa píše nasledovné:

„Daňový bonus na zaplatené úroky možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa tohto zákona zníženej o daňový bonus podľa § 33. Ak suma dane zníženej o daňový bonus podľa § 33 vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus podľa § 33, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku; ak ide o daňovníka, ktorý má zdaniteľné príjmy podľa § 5 a ktorému sa vykonalo ročné zúčtovanie, uplatní sa postup podľa § 38. Daňovníkovi, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky a ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie, daňový bonus na zaplatené úroky prizná a vyplatí na jeho žiadosť tento zamestnávateľ.“

Z daného vyplýva, že daňový bonus na zaplatené úroky sa odpočítava od vypočítanej dane a tak túto daň znižuje.

V prípade však, že vypočítaná daň je nižšia (vaša nulová daň je určite nižšia) ako daňový bonus na zaplatené úroky, rozdiel vám je daňovým úradom doplatený. Preto možno konštatovať, že nárok na vrátenie daňového bonusu na zaplatené úroky stále zo zákona máte.

Mohlo by vás zaujímať: Striedavá starostlivosť rozvedených rodičov o dieťa. Kto si môže uplatniť daňový bonus?, Ako zdaniť predaj rozostavaného domu?

(Pôvodný článok 05.02.2022 | Aktualizované 10.02.2023, 15:45)

[nahlás chybu v článku]