Preplatili mi dobre pri ukončení práce dovolenku?

  

Dobrý deň, rada by som si od Vás spýtala radu ohľadom vyplácania náhrady za neprečerpanú dovolenku. U zamestnávateľa som pracovala 3 mesiace – od 10. decembra 2018 do 10. marca 2019. Ani raz som si nevzala dovolenku. Po odchode z práce mi zamestnávateľ vyplatil 3,5 dňa dovolenky. Neviem ale prísť na to, ako to vypočítal. Podľa mojich výpočtov to vychádza 5 dní. Nárok na 20 dní dovolenky za rok delené 12 mesiacov v roku, vynásobené tromi, pretože som odpracovala 3 mesiace. Kde by som sa mohla informovať, či sú moje výpočty správne? Pokúšam sa vzdelať zákonníkom práce, ale nestačí to. Prosím, mohli by ste mi pomôcť? Bola by som Vám veľmi vďačná. Ďakujem!

 

Zdravím. Pri (vzniku) nároku na dovolenku treba vychádzať z viacerých ustanovení Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce, a to z nasledovných:

  • § 101 – Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny.
  • § 102 – Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.
  • § 105 – Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

A teraz toto všetko vzhliadnuc k vašej situácii:

  • V roku 2018 ste pracovali od 10. decembra. Do konca roka je to 16 dní (13 pracovných a 3 sviatky) . A keďže ste u zamestnávateľa nevykonávali prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku a ani ste neodpracovali 21 dní v príslušnom kalendárnom roku, tak za rok 2018 vám za odpracované dni nárok na dovolenku nevznikol.
  • V roku 2019 vám za odpracovaný január a február vznikol nárok na pomernú časť dovolenky. Ak teda máte výmeru dovolenky 4 týždne (20 dní), tak 20 dní / 12 mesiacov = 1,67 dňa dovolenky/mesiac. Za 2 mesiace je to 2 x 1,67 dňa = 3,34 ≈ 3,5 dňa dovolenky.
  • A keďže ste v roku 2019 mesiac marec neodpracovali celý, ale len 10 dní, opäť vám nevznikol nárok na dovolenku.

Dovolenku vám teda zamestnávateľ preplatil správne (3,5 dňa), v súlade so Zákonom, nakoľko vám vznikol nárok v pomernej časti len za 2 mesiace.

Mohlo by vás zaujímať: Môžem dať dovolenku, keď zamestnanec na ňu ešte nemá nárok?, Ako ovplyvní zmena polovičného úväzku na plný úväzok moju dovolenku?

[nahlás chybu v článku]