Musím zdaniť dobrovoľné príspevky od ľudí na mojom blogu?

  

Chcem sa opýtať, keď mám ako človek, čo nepodniká vlastný blog a tam mám uvedené číslo bankového účtu a PayPal účtu, kde mi môžu ľudia dobrovoľne prispievať, musím to nejako zdaňovať?

Zdravím. Zdaniteľným príjmom fyzickej osoby je každý príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov podľa Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, a ktorý nie je od dane z príjmov oslobodený. Je dôležité preto vedieť o aký druh príjmu sa jedná, z akej činnosti plynie a aký právny vzťah bol uzatvorený.

Z vašej otázky ale môžem dedukovať, že nejde o dary získané v súvislosti so zamestnaním, živnosťou, SZČO, prenájmom nehnuteľnosti alebo v súvislosti s dosahovaním príjmov z použitia diela alebo umeleckého výkonu.

Ak sa teda jedná o váš príjem získaný darovaním na základe darovacej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (pričom takáto zmluva nemusí byť uzatvorená písomne), takýto príjem nie je predmetom dane z príjmov ak vám nebol poskytnutý v súvislosti s výkonom vyššie spomínaných činností a z nich plynúcich príjmov. Zdaňovať ho preto nemusíte.

Mohlo by vás zaujímať: Zdaňovanie príjmov z RevShare projektovVýhra v xíne – zdaniť, či nie?

[nahlás chybu v článku]