Výhra v xíne. Zdaniť, či nie?

  

Chcel by som vedieť ako je to s platením dane pri výhrach v online xe… Platí sa nejaká daň, alebo všetky výhry sú oslobodené? Ja som zaregistrovaný v xíne ako Slovák a mám aj slovenskú adresu tam zaregistrovanú, ale bývam teraz tu v zahraničí a na výber a aj vklad používam anglicky účet.

 

Zdravím. Ak ste rezidentom Slovenskej republiky, teda máte území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiavate aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, výhru zdaňovať nemusíte. Od dane sú oslobodené výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia (podľa Zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách) a obdobné výhry zo zahraničia. Tu partia aj hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu (§ 9 ods. 2 písm. l) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

Zákon o hazardných hrách v §3 definuje hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu nasledovne:

Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu sú hazardné hry, na ktorých sa hráč zúčastňuje pripojením cez internet na hrací server prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu, na ktorom sú softvérovo umiestnené hracie systémy, prostredníctvom ktorých je prevádzkovaná hazardná hra, pričom hráči hrajú proti tomuto hraciemu systému alebo jeden proti druhému.

Pokiaľ fyzická osoba získa výhru z lotérie, stávky alebo inej podobnej hry od prevádzkovateľa, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa Zákona o hazardných hrách, a takýto príjem plynie daňovníkovi zo zdrojov umiestnených na území SR, považuje sa za príjem, ktorý je od dane z príjmov oslobodený.

Keďže podľa Zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený aj príjem plynúci z obdobných výhier zo zahraničia, tak daň neplatíte ani z výhier plynúcich z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu v zahraničí, ak im bola udelená obdobná licencia v inom štáte mimo územia SR, pričom nezáleží na tom, či ide o členský štát EÚ alebo iný štát, ktorý svojim vnútroštátnym právnym predpisom upravuje a reguluje hazardné hry na svojom území.

O zdaňovaní peňažných výhier, si môžete prečítať aj v článku Zdaňovanie peňažnej výhry.

Treba však podotknúť, že Finančná správa od 17.07.2017 zverejnila a pravidelne aktualizuje zoznam zakázaných webových sídiel, ktoré nesplnili zákonné podmienky a tak prevádzkujú na Slovensku hazardné hry nelegálne.

(Pôvodný článok 15.03.2017 | Aktualizované 05.10.2018, 10:08)

[nahlás chybu v článku]