Zdaňovanie príjmov z RevShare projektov

  

Chcel by som sa opýtať, ako postupovať pri zdaňovaní v RevShare projektoch? Ide o investičný projekt, v ktorom si zakúpite akcie, balíčky a tie sa vám budú následne zhodnocovať až kým nevzrastú na určité percento svojho zisku. Napríklad si zakúpite balíček v hodnote 5 €, kde jeho koncová hodnota je 6 €. Tým pádom sa vám vráti 100% zo svojej investície a navyše získate 20 % čistého zisku. Toto všetko robíte prihlásený cez svoj účet, cez vašu virtuálnu peňaženku. Príjmy si následne môžete dať vyplatiť kedy už chcete vy, no niekedy je vyplatenie obmedzené minimálnym množstvom peňazí na výplatu. Kedy zdaňovať tieto zarobené peniaze? Ďakujem.

 

Zdravím. Takéto príjmy nie sú pre fyzické osoby od dane oslobodené a zaraďujú sa medzi Ostatné príjmy – Iné.

Pri „inom“ príjme si môžete uplatniť iba výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie, maximálne do výšky dosiahnutého príjmu. Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Takýto príjem sa považuje za zdaniteľný príjem fyzickej osoby v zdaňovacom období, v ktorom sú peniaze vyplatené, resp.  pripísané k dobru, teda v období, v ktorom týmito prostriedkami môže disponovať ako vlastník týchto finančných prostriedkov. To znamená, že samotná situácia, že peniaze máte v elektronickej peňaženke ešte nezakladá povinnosť vám ich zdaňovať. To nastane až v roku, kedy si ich prevediete na účet, necháte si ich vyplatiť.

Iná situácia by bola, pokiaľ by ste peniaze mali v elektronickej peňaženke, ale disponovali by ste k nej platobnou kartou, cez ktorú by ste si mohli tieto peniaze vybrať z bankomatu, prípadne kartu použiť na platbu v obchode. Vtedy by k zdaňovaniu dochádzalo v období, kedy boli peniaze pripísané do elektronickej peňaženky (pretože už nimi reálne disponujete).

Prečítajte si aj článok, aký je rozdiel medzi príležitostným a ostatným príjmom.

(Zdroj: Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov)

[nahlás chybu v článku]