Musia byť otec a matka manželia, aby mohol ísť otec na materskú dovolenku so synom?

  

Chcem sa opýtať, keby som chcel ísť so synom na materskú dovolenku, po tom ako ju skončila jeho matka, musíme byť manželia, alebo stačí iba keď mame spoločné dieťa? Môže matka poberať rodičovskú dovolenku na syna počas toho ako budem s ním ja na materskej?

 

Zdravím. Vychádzať treba § 48 až § 53 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. V ňom sa nikde neuvádza podmienka, či musia byť otec a matka dieťaťa zároveň aj manželia. Takže, ak po dohode s matkou dieťaťa prevezmete dieťa do starostlivosti, môžete si uplatniť nárok na materské. Najskôr tak však môžete urobiť po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu a najneskôr do dosiahnutia 3 roku veku dieťaťa.

Základnou podmienkou nároku na materské je, že v posledných 2 rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti budete nemocensky poistený najmenej 270 dní alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia. Ochranná lehota je sedem dní po zániku nemocenského poistenia (§ 32 Zákona).

Ak chcete vy, ako otec dieťaťa poberať materskú, matka v tom období nemôže poberať materské alebo rodičovský príspevok na to isté dieťa* (§ 49 ods. 2 písm. d) Zákona).

*Od 01.01.2019 môže matka a otec súbežne poberať materskú.

Taktiež netreba zabudnúť oznámiť váš nástup na materskú svojmu zamestnávateľovi, ktorý daný nástup oznámi Sociálnej poisťovni a vašej príslušnej zdravotnej poisťovni. Sociálnej poisťovni treba k Žiadosti o materské priložiť aj spísanú dohodu o prebratí dieťaťa do starostlivosti.

Ak budú splnené všetky tieto podmienky, vznikne vám nárok materské v dĺžke 28 týždňov (od vzniku nároku na materské).

Mohlo by vás zaujímať: Mám nárok na voľno, keď sa mi, ako otcovi, narodí dieťa?, Koľko môžem zarobiť počas poberania rodičovského príspevku?

(Pôvodný článok 16.09.2018 | Aktualizované 16.08.2019, 19:50)

[nahlás chybu v článku]