Mám nárok na voľno, keď sa mi, ako otcovi, narodí dieťa?

  

Dobrý deň. Manželka je na materskej a onedlho bude rodiť. Mám aj ja nárok na nejaké dni, aby som mohol zostať doma po narodení dieťaťa?

 

Zdravím. Takúto situáciu upravuje, určitým spôsobom, Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Ide o tzv. dôležité osobné prekážky v práci. Rozsah voľna vás však asi nepoteší, nakoľko podľa § 141 ods. 1 písm. b) je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno pri narodení dieťaťa len na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa* do zdravotníckeho zariadenia a späť.

*Z daného vyplýva, že je dôležité otcovstvo a nie vzťah k matke dieťaťa (nemusíte byť manželia).

Zamestnávateľ vám však môže poskytnúť aj ďalšie dodatočné voľno, či už s náhradou mzdy, bez náhrady mzdy alebo s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje, pri vzniku takejto situácie.

Pozor! Od 01.11.2022 bude možné čerpať dvojtýždňovú otcovskú dovolenku do narodení dieťaťa.

(Pôvodný článok 15.06.2018 | Aktualizované 08.10.2022, 17:56)

[nahlás chybu v článku]