Mám nárok na voľno, keď sa mi, ako otcovi, narodí dieťa?

  

Dobrý deň. Manželka je na materskej a onedlho bude rodiť. Mám aj ja nárok na nejaké dni, aby som mohol zostať doma po narodení dieťaťa?

 

Zdravím. Na nasledovnú situáciu myslí Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce taktiež. Ide o tzv. dôležité osobné prekážky v práci. Rozsah voľna vás však asi neuspokojí, nakoľko podľa § 141 ods. 1 písm. b) je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno pri narodení dieťaťa. Toto pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť.

Ako môžete vidieť, je použité slovo „matky dieťaťa“, z daného teda vyplýva, že je dôležité otcovstvo a nie vzťah k matke dieťaťa (nemusíte byť manželia).

Samozrejme, vy ako zamestnanec, ak viete o danej prekážke, ste povinný požiadať zamestnávateľa o poskytnutie voľna. V prípade pôrodu by bolo najlepšie mu oznámiť, že daná situácia môže nastať. A keď ku nej príde bezodkladne to zamestnávateľovi oznámiť, napr. zavolať mu, napísať mail,… Samotná prekážka v práci sa preukazuje potvrdením, ktoré vám dajú v danej pôrodnici.

Zamestnávateľ vám však môže poskytnúť aj ďalšie dodatočné voľno, či už s náhradou mzdy, bez náhrady mzdy alebo s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje, pri vzniku takejto situácie.

[nahlás chybu v článku]