Môže študent odpracovať aj viac ako 20 hodín týždenne?

  

Zdravím. Chcem zamestnať študenta ako brigádnika, ale čítal som, že môže robiť iba 20 hodín týždenne. Nie je nejako možné, aby pracoval aj viac?

 

Zdravím. Vašu situáciu upravuje § 227 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce, kde sa píše, že “na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere”.

Dôležité je tu však slovo v priemere. Pretože priemer najviac 20 hodín týždenne sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. Je teda možné, aby študent, pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študenta odpracoval v týždni aj viac hodín ako 20.

Uvediem zjednodušený prípad:

Predpokladajme, že mesiac má 4 celé pracovné týždne a študent začal u vás brigádovať od 01.02.2020 do 31.05.2020. V mesiaci február odpracuje študent 80 hodín, v marci 105 hodín a v máji iba 30 hodín. Potom priemer za celé obdobie uzatvorenia brigády sa vypočíta ako súčet odpracovaných hodín vydelený počtom týždňov uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študenta, teda (80 h + 105 h + 30 h) : (3 mesiace x 4 týždne) = 17,92 hod. V priemere teda vychádza, že študent odpracoval týždenne 18 hodín, a teda je podmienka splnená.

Mohlo by vás zaujímať: Príplatok za sobotu a nedeľu pri zahraničnej pracovnej ceste, Pracovné oblečenie – kedy je daňovo uznateľným nákladom (výdavkom)?

(Pôvodný článok 17.03.2018 | Aktualizované 03.03.2020, 16:19)

[nahlás chybu v článku]