Mám správny stupeň náročnosti práce a výšku mzdy?

  

Chcela, by som sa opýtať, či ma zamestnávateľ zaradil do správneho stupňa obtiažnosti práce a či musí dodržiavať výšku minimálnej mzdy podľa zákona? Pracujem vo wellness centre ako obsluha wellness centra – vykonávam odborné masáže celého tela, relaxačné procedúry, zabezpečujem vstupy do sáun a bazéna, predávam doplnkový tovar, zabezpečujem starostlivosť o klientov. Momentálne som zaradená do 2. stupňa a základnú mzdu mám 450 € plus 40 % z cien masáži bez DPH.

Zdravím. Na otázky pôjdem postupne. Samozrejme, zamestnávateľ musí pri odmeňovaní zamestnancov dodržiavať minimálne výšku minimálnej mzdy. Prikazuje mu to § 119 ods. 1 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce, kde sa píše, že „mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom“.

Čo sa týka obtiažnosti práce, nikde v zákone nie je presne určené, ktoré zamestnanie do ktorého stupňa patrí. Sú v ňom uvedené opisy práce, ktorú zamestnanec vykonáva, miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti akú práca na zamestnanca vytvára. Druhý stupeň by však mohol vyhovovať popisu vašej práce. Viac si môžete prečítať v článku Stupeň náročnosti práce pre účtovníčku, kde sú popísané jednotlivé stupne náročnosti práce a aké činnosti sa do nich zaraďujú.

Pre rok 2017 je minimálna hrubá mzda 435 € (1. stupeň náročnosti práce). Keďže ste však zaradená v 2. stupni, vaša minimálna mzda by mala činiť 522 €. Na prvý pohľad sa môže zdať, že vaša mzda je nižšia ako zákonom stanovená a zamestnávateľ by vám mal vykonávať doplatok do minimálnej mzdy, ale… Sumy všetkých ostatných zložiek mzdy (napr. prémií, výkonnostných odmien, osobného ohodnotenia, nenárokových príplatkov, zvýhodnení a pod. – vašich 40 % z cien masáži) sú súčasťou celkovej mzdy zamestnanca, ktorá sa porovnáva so sumou minimálnej mzdy. Pokiaľ sa všetko za mesiac spočíta a vaša hrubá mesačná mzda je rovná alebo vyššia ako 522 € v hrubom, všetko je v poriadku. Ak vás zaujíma minimálna mzda pre ďalší rok, prečítajte si o nej v článku Minimálna mzda v roku 2018 + tabuľka podľa koeficientu minimálnej mzdy.

Za mzdu sa nepovažuje (teda sa nezarátava do vašeho mzdového ohodnotenia) najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť (…). Upravuje to § 118 ods. 2 Zákona.

[nahlás chybu v článku]