Kedy zdaním zinkasovaný preddavok?

  

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, predávam tovar (som právnická osoba) druhej firme, ktorá si ho u mňa objednala. Zálohu zaň (v plnej výške) mi uhradila už teraz. K danej zálohovej platbe som vystavil daňový doklad. Tovar danej firme však dodám až budúci rok. Chápem to teda správne, že aj do výnosov (z vyučovacej faktúry po dodaní) mi to pôjde až budúci rok a teda daňou z príjmu to zdaním až v roku 2020? Alebo to musím zdaniť na konci roka 2019? Ďakujem.

 

Zdravím. Samotné zdanenie daňou z príjmu prebehne až v roku 2020, kedy reálne dôjde aj k dodaniu daného tovaru – k splneniu dodávky.

Vychádza sa z § 2 ods. 1 Oznámenia 740/2002 Z.z. Postupov účtovania v sústave PÚ, kde „dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky (…).“

Daň sa následne určí, u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, z výsledku hospodárenia (§ 17 ods. 1 písm. b) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

Výsledkom hospodárenia sa rozumie ocenený výsledný efekt činnosti účtovnej jednotky dosiahnutý v účtovnom období (§ 2 ods. 4 písm. h) Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve). Inak povedané, rozdiel medzi výnosmi a nákladmi.

Mohlo by vás zaujímať: Rozdiel medzi nákladmi a výdavkami, výnosmi a príjmami, Aký je rozdiel medzi obchodnou prirážkou a maržou?

[nahlás chybu v článku]