Aký je rozdiel medzi obchodnou prirážkou a maržou?

  

Pri obchodovaní so svojimi partnermi sa často môžete stretnúť s pojmami ako obchodná prirážka či marža. Viete čo tieto pojmy znamenajú a viete ako sa vypočítajú?

Obchodná prirážka

Ide o príplatok, najčastejšie vyjadrený v percentách, o ktorý sa zvyšuje pôvodná (nákupná) suma.

Prirážka sa počíta z nákupnej ceny, ku ktorej prirazíte príplatok a tak vytvoríte predajnú cenu.

Príklad: Od dodávateľa kúpite televíziu za 220 €. Vaša stanovená prirážka je 25 %. Predávať televíziu tak budete za 275 € (220 x 1,25 = 275).

Prípadne, ak chcete zistiť akú máte obchodnú prirážku, pokiaľ viete vašu nákupnú (220 €) a predajnú (275 €) cenu, urobíte to tak, že od predajnej ceny odpočítate nákupnú cenu, tento rozdiel predelíte nákupnou cenou a pre percentuálne vyjadrenie ešte vynásobíte 100-mi.

Vyzerať to bude nasledovne:

Obchodná prirážka [%] = (predajná cena – nákupná cena) / nákupná cena * 100

Pre uvedený príklad to bude (275 – 220) / 220 * 100 = 25 %. Vaša obchodná prirážka je 55 €, v percentuálnom vyjadrení 25 %.

Obchodná marža

Ide o výnos z predaja, o hrubý zisk. Tiež najčastejšie vyjadrený v percentách.

Marža sa počíta z predajnej ceny.

Príklad: Od dodávateľa kúpite televíziu za 220 €. Predávate ju za 275 €. Ak chcete zistiť, akú máte obchodnú maržu, urobíte to tak, že od predajnej ceny odpočítate nákupnú cenu, tento rozdiel predelíte predajnou cenou a pre percentuálne vyjadrenie ešte vynásobíte 100-mi.

Vyzerať to bude nasledovne:

Obchodná marža [%] = (predajná cena – nákupná cena) / predajná cena * 100

Pre uvedený príklad to bude (275 – 220) / 275 * 100 = 20 %. Váš hrubá zisk je 55 €, v percentuálnom vyjadrení 20 % vzhľadom k predajnej cene.

[nahlás chybu v článku]