Jedlo, stravný lístok alebo peniaze – druhý pokus

  

V decembri 2017 tu bola navrhovaná novela Zákonníka práce (Zákon 311/2001 Z.z.), v ktorej bola navrhnutá možnosť zamestnávateľovi aj zamestnancovi rozhodnúť sa, či sa bude na stravovanie zamestnancov prispievať formou stravovacích poukážok (stravných lístkov) alebo tú istú sumu vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi ako finančný príspevok. Návrh však vtedy neprešiel. Teraz je tu opäť obdobný druhý pokus.

Navrhuje sa umožniť každému zamestnancovi, ktorý má nárok na zabezpečenie povinného stravovania zamestnávateľom, vyhovujúci druh stravovania – ide o doplnenie možnosti poskytovania finančného príspevku. Uvedený finančný príspevok by sa poskytoval za rovnakých podmienok a v takej výške aký je príspevok zamestnávateľa pri zabezpečení stravovania jedným teplým hlavným jedlom vrátane vhodného nápoja alebo stravovacími poukážkami, prípadne aký je v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa. Takýto finančný príspevok by bol samozrejme na strane zamestnanca oslobodený od dane.

Tiež sa navrhuje, aby si podnikatelia a SZČO mohli uplatniť stravné za každý odpracovaný deň vo forme paušálnych výdavkov v maximálnej výške pre časové pásmo 5 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Nevznikala by im povinnosť si kupovať stravné poukážky alebo jedlo. Toto by však platilo iba v prípade, ak by im súčasne nevznikal aj nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej činnosti (ak by boli aj zamestnancami a v zamestnaní by sa stravovali), alebo by si neuplatňovali výdavky (náklady) na stravovanie formou cestovných náhrad.

Či návrh novely zákona prejde sa dozvieme na májovej schôdzi. Ak by zákon bol schválený, účinný by bol od 01.08.2019.

Návrh zákona neprešiel. Tu si môžete pozrieť ako hlasovali poslanci.

(Zdroj: nrsr.sk)

[nahlás chybu v článku]