Stravný lístok alebo peniaze – vybrať si stále nebude možné

  

Prvým čítaním dnes neprešla novela Zákonníka práce (Zákon 311/2001 Z.z.), v ktorej bola navrhovaná možnosť zamestnávateľovi aj zamestnancovi rozhodnúť sa, či sa bude na stravovanie zamestnancov prispievať formou stravovacích poukážok (stravných lístkov) alebo tú istú sumu vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi ako finančný príspevok.

Tiež bolo navrhnuté jeho oslobodenie od dane. Táto možnosť mala byť zakotvená buď v kolektívnej zmluve, alebo sa umožní zamestnávateľovi uzavrieť písomnú dohodu so zamestnancom o poskytovaní finančného príspevku.

Návrh bol predložený hlavne kvôli tomu, že stravné lístky sú v súčasnosti zamestnanci aj tak viac využívajú na zaplatenie nákupu potravín (prípadne aj vecí mimo potravín) ako na zaplatenie obedu v stravovacom zariadení.

tlač 679

(Zdroj: nrsr)

[nahlás chybu v článku]