Firemné auto na súkromné účely – nepeňažný príjem zamestnanca

  

Keď dám zamestnancovi firemné auto aj na súkromné účely, ako to je s nepeňažným príjmov za poskytnutie takéhoto auta? Ako sa to počíta?

 

Zdravím. Spôsob výpočtu a to, že ide o príjem zamestnanca je uvedené v Zákone 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, konkrétne § 5 ods. 3 písm. a) Zákona.

Okrem iných dosahovaných príjmov zamestnanca, je príjmom zamestnanca počas 8-mich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane aj suma vo výške 1 %:

  • V prvom roku zo vstupnej ceny motorového vozidla zamestnávateľa poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac. Ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla. Ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, tak na účely výpočtu sa o túto daň vstupná cena zvýši.
  • V nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla (uvedené vyššie) každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý, aj začatý, kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely. V prípade technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch sa na účely výpočtu nepeňažného príjmu zvýši aj vstupná cena.

Takýto príjem zamestnanca je teda jeho zdaniteľný príjem, ktorý podlieha tak zdravotným ako aj sociálnym odvodom.

Príklad: Firma v roku 2021 obstarala osobné auto, ktoré poskytla zamestnancovi na firemné a aj súkromné účely. Cena auta bola 15 000 € bez DPH. Aký bude výpočet príjmu zamestnanca za toho auto?

Keďže podľa zákona sa vstupná cena pre výpočet nepeňažného príjmu zamestnanca navyšuje o DPH, treba k sume 15 000 € pripočítať* ja DPH v výške 3 000 €. Celková obstarávacia cena tak bude 18 000 €.

*Ak bolo auto obstarané aj s DPH.

Rok Vstupná cena Zníženie v % Zníženie v € Znížená vstupná cena 1 % ako nepeňažný príjem zamestnanca
2021 18 000 € 0 % 0 € 18 000 € 180 €
2022 18 000 € 12,5 % 2 250 € 15 750 € 157,50 €
2022 18 000 € 25 % 4 500 € 13 500 € 135 €
2024 18 000 € 37,5 % 6 750 € 11 250 € 112,50 €
2025 18 000 € 50 % 9 000 € 9 000 € 90 €
2026 18 000 € 62,5 % 11 250 € 6750 € 67,50 €
2027 18 000 € 75 % 13 500 € 4500 € 45 €
2028 18 000 € 87,5 % 15 750 € 2 250 € 22,50 €

 

Mohlo by vás zaujímať: Ako odpisovať auto pri preradení z osobného užívania do podnikania?, Ako uplatniť daňový odpis firemného auta pri jeho (čiastočnom) prenajatí?, Prepis auta spoločníka na firmu – ako postupovať?

(Pôvodný článok 28.10.2019 | Aktualizované 04.12.2021, 16:08)

[nahlás chybu v článku]