Fakturovať ubytovanie na internáte s alebo bez DPH?

  

Dobrý deň. Nastúpila som ako začínajúca účtovníčka a mám na starosti vysokoškolské internáty. Počas školského roka bývajú na nich ubytovaní iba študenti a doktorandi. Cez prázdniny tam ale ubytovávame kohokoľvek. Ako to je s fakturovaní ubytovania z pohľadu DPH? Potrebujem mať v tom jasno, aby som nenarobila viac škody ako úžitku. Ďakujem.

 

Zdravím. Dané ubytovanie sa bude posudzovať z dvoch hľadísk – počas školského roka a počas prázdnin. Podľa situácie bude potom možné aj určiť ako to bude so samotnou DPH.

Počas školského roka

Podľa § 31 ods. 2 Zákona o DPH je od dane oslobodené dodanie tovaru a služieb úzko súvisiacich s výchovnými a vzdelávacími službami osobami, ktoré poskytujú* výchovné a vzdelávacie služby.

Ubytovanie pre vysokoškolákov počas školského roka tak bude fakturované bez DPH.

*Pri kontexte danej otázky, ktorú ste položili predpokladám, že patríte do nasledovnej skupiny zákonov, ktoré sa vás týkajú: Zákon 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach, Zákon 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon), Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách, Zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (vychádzajúc z § 30 a § 31 Zákona o DPH).

Počas prázdnin

Ako prvé, čo musíte urobiť je, že ak chcete počas prázdnin prenajímať internát pre širokú verejnosť, musíte mať na to živnostenské oprávnenie. Tým ale pravdepodobne, keďže už takto fungujete, disponujete.

Dané ubytovanie sa zatriedi podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) pod kód 55 – Ubytovacie služby. Toto zatriedené je dôležité pre určenie výšky DPH nakoľko podľa § 27 ods. 2 písm. a) Zákona sa znížená sadzba dane (10 %) uplatňuje (okrem iného) na služby uvedené v Prílohe č. 7a Zákona.

Ubytovanie pre verejnosť počas prázdnin tak bude fakturované s 10 %-nou DPH.

Mohlo by vás zaujímať: Ubytovanie pri pracovnej ceste nad sumu určenú zamestnávateľom, Rekreácia zamestnanca a ubytovanie u súkromníka bez živnosti

(Pôvodný článok 14.05.2020 | Aktualizované 26.10.2023, 16:55)

[nahlás chybu v článku]