Dokedy môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane za rok 2019?

  

Ak ste zamestnanec a v roku 2019 ste mali iba príjem zo závislej činnosti, môže najneskôr do pondelka, 17.02.2020 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Vyhnete sa tak podávaniu daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, ktoré by ste museli podať do utorka, 31.03.2020 v prípade, že bol váš príjem za minulý rok vyšší ako 1 968,68 €.

Tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti nájdete na stránke Finančnej správy. Poučenie na vyplnenie je súčasťou tlačiva.

Vo veľa firmách však túto iniciatívu prevezme zamestnávateľ (mzdová účtovníčka, účtovník), tlačivo pripravia a vy ho len podpíšete.

  • Ak ste mali viac zamestnávateľov, zúčtovanie robí posledný zamestnávateľ, u ktorého ste si uplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.
  • Ak ste si v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zo svojich zamestnávateľov, požiadať o vykonanie ročného zúčtovania môžete ktoréhokoľvek zo svojich bývalých zamestnávateľov.

Nezabudnite mu však predložiť všetky potvrdenia o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov spoločne s vypísanou žiadosťou o vykonanie ročného zúčtovania.

Pozn.:
Požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane môžete aj v prípade, že ste mali v roku 2019 živnosť. Podmienkou však je, že ste z nej nemohli v roku 2019 dosiahnuť žiadne príjem a ani vykázať daňovú stratu. Taktiež, aj ak ste získali nepeňažnú výhru, ale z dôvodu hranice oslobodenia ju nemusíte zdaňovať (informácie nájdete v článku Zdaňovanie nepeňažnej výhry).

Mohlo by vás zaujímať: Centové preplatky/nedoplatky na dani. Ako to s nimi vlastne je?, Oprava ročného zúčtovania dane daňovým priznaním

(Zdroj: § 38 Zákona 595/003 Z.z. o dani z príjmov)

[nahlás chybu v článku]